Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Σχηματισμός αστεριών μεγάλης μάζας

Βαριά αστέρια λαμπρότητας 62.000 Ήλιων
Πηγή στοιχείων : Αστροφυσικό κέντρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: