Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Το νεφέλωμα της λιμνοθάλασσας

Το Νεφέλωμα της λιμνοθάλασσας
Νεφέλωμα εκπομπής
NGC 6523
Απόσταση : 5.000 έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : ESO , Giles Sparrow, Cosmos, Quercus Pubblishing Ltd 2006.

Δεν υπάρχουν σχόλια: