Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Ακτίνες γ πολύ υψηλής ενέργειας

Χρωματική επόδοση έντασης της ακτινοβολίας
Πηγή στοιχείων : Αστροφυσικό κέντρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: