Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Γεωλογική χαρτογράφηση του Άρη

Βάθος των υπόγειων στρωμάτων πάγου του Ν. πόλου
Πηγή στοιχείων : JPL

Δεν υπάρχουν σχόλια: