Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Μια γιγαντιαία μαύρη τρύπα

Απόσταση : 12.8 δισεκατομμύρια έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: