Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Μαγνητική επανασύνδεση

Επανασύνδεση γραμμών μαγνητικού πεδίου στον Ήλιο
Πηγή στοιχείων : NASA Science.

Δεν υπάρχουν σχόλια: