Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Μέτρηση καμπύλωσης του χώρου

Το μονοπάτι του Ήλιου πάνω από τα κβάζαρ
Πηγές στοιχείων : NRAO, Eurekalert.

Δεν υπάρχουν σχόλια: