Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Πάγος γύρω από κρατήρα στον Άρη

Πηγές στοιχείων : NASA Science, JPL.

Δεν υπάρχουν σχόλια: