Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Παρατηρώντας τους ωκεανούς

Συνάντηση ενημέρωσης των ΜΜΕ στην Βενετία
Πηγή στοιχείων : ESA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: