Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Οι τελευταίες στιγμές ενός αστεριού

Προσομοίωση έκρηξης υπερκαινοφανούς Ia
Πηγή στοιχείων : Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: