Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

Το φεγγάρι είναι το ψυχρότερο μέρος στο ηλιακό σύστημα

Η Σελήνη
Πηγή στοιχείων : New Scientist.

Δεν υπάρχουν σχόλια: