Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

Επιβεβαίωση ύπαρξης μιας θερμής "Γης"

Ο δορυφόρος COROT
Πηγή στοιχείων : Αστροβιολογικό περιοδικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: