Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

Παρατηρώντας τους υπερκαινοφανείς

NGC 2770
Πηγή στοιχείων : Αστροφυσικό κέντρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: