Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Κατοικίσιμα εξω - φεγγάρια

Καλλιτεχνική απεικόνιση εξωπλανήτη με φεγγάρια
Πηγή στοιχείων : Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: