Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Μέτρηση των ανέμων στην ατμόσφαιρα του Άρη

Πηγή στοιχείων : Phoenix Mars Lander, Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: