Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

SNR 0104-72.3

SNR 0104-72.3
Υπόλειμα υπερκαινοφανούς
Απόσταση : 190.000 έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Chandra x-ray.

Δεν υπάρχουν σχόλια: