Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

Οι μεγάλοι γαλαξίες στο πρώϊμο σύμπαν

Ομάδα γαλαξιών στον ραδιογαλαξία TXS 2332+154
Απόσταση
: 11 δισεκατομμύρια έτη φωτός
.
Γαλαξίες κοντά στον ραδιογαλαξία 4C 23.56
Απόσταση : 11 δισεκατομμύρια έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Αστεροσκοπείο Keck.

Δεν υπάρχουν σχόλια: