Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

Το μαγνητικό πεδίο του Βέγα

Βέγας
Κιτρινόλευκο αστέρι
Απόσταση : 25 έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : Science daily, Wikipedia, Junk.

Δεν υπάρχουν σχόλια: