Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

Αμυδροί υπερκαινοφανείς

SN 2008ha
Υπερκαινοφανής
Πηγή στοιχείων : Αστεροσκοπείο Calar Alto.

Δεν υπάρχουν σχόλια: