Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Ένας πλανήτης με εκκεντρική τροχιά

Η τροχιά του πλανήτη XO-3b
Πηγή στοιχείων : Αστεροσκοπείο Keck.

Δεν υπάρχουν σχόλια: