Σάββατο, 20 Ιουνίου 2009

Η φύση των ηλιακών κηλίδων

Κοντινό πλάνο ηλιακής κηλίδας
Πηγή στοιχείων : Anne Minard - UT.

Δεν υπάρχουν σχόλια: