Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Μ20

Το Τρίλοβο Νεφέλωμα
Νεφέλωμα εκπομπής
NGC 6514
Απόσταση : 9.000 έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Tammy Plotner - UT, Hubble.

Δεν υπάρχουν σχόλια: