Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

Τα μαγνητικά πεδία κι ο σχηματισμός των αστεριών

G31.41
Περιοχή αστρικών γεννήσεων
Πηγή στοιχείων : Anne Minard - UT.

Δεν υπάρχουν σχόλια: