Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Η έκρηξη ενός αστεριού

SCP 06F6
Υπερκαινοφανής
Απόσταση : 2 δισεκατομμύρια έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: