Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

Ένας υπερκαινοφανής μικρού μεγέθους

SN 2008ha
Υπερκαινοφανής
Απόσταση : 70 εκατομμύρια έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Αστροφυσικό κέντρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: