Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

Επιτάχυνση κοσμικών ακτίνων

RCW 86
Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς
Απόσταση : 8.200 έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : ESO.

Δεν υπάρχουν σχόλια: