Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Το νεφέλωμα φούσκα

BD +60 2522
Γαλάζιος γίγαντας
Απόσταση : 7.100 έτη φωτός
.
Το Νεφέλωμα Φούσκα 3D
Μοριακό νεφέλωμα
NGC 7635
Απόσταση : 7.000 έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Tammy Plotner - UT, Hubble.

Δεν υπάρχουν σχόλια: