Σάββατο, 20 Ιουνίου 2009

Κοντινές εκρήξεις μεγάλων αστεριών

Ανάφλεξη της γήϊνης ατμόσφαιρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: