Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

Πλανητικά χαρακτηριστικά υποστήριξης της ζωής

Διέλευση εξωπλανήτη από το αστέρι του
Πηγή στοιχείων : Anne Minard - UT.

Δεν υπάρχουν σχόλια: