Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

Πρόωροι υπερκαινοφανείς τύπου Ia

SN2005ke
Υπερκαινοφανής
Πηγή στοιχείων : Anne Minard - UT, NASA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: