Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

NGC 7049

NGC 7049
Γαλαξίας
Πηγή στοιχείων : ESA/Hubble.

Δεν υπάρχουν σχόλια: