Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

NGC 3242

Το φάντασμα του Δία
Πλανητικό νεφέλωμα
NGC 3242
Απόσταση : 1.400 - 2.500 έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : JPL, Galex.

Δεν υπάρχουν σχόλια: