Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

Ύπαρξη νερού στην αρχή του σύμπαντος

MG J0414+0534
Μακρινός γαλαξίας
Απόσταση : 19.8 δισεκατομμύρια έτη φωτός ( ; )
Πηγή στοιχείων : Royal Astronomical Society.

Δεν υπάρχουν σχόλια: