Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

M82

" Πούρο "
Ενεργός γαλαξίας
NGC 3034
Απόσταση : 12 εκατομμύρια έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : ESA Science.

Δεν υπάρχουν σχόλια: