Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

HD 80606b

HD 80606 και HD 80606b
Αστέρι και πλανήτης
Πηγή στοιχείων : Royal astronomical Society.

Δεν υπάρχουν σχόλια: