Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

Ο νεότερος υπερκαινοφανής του Γαλαξία

G1.9+0.3
Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς
Απόσταση : 25.000 έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: