Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Η εμφάνιση του οξυγόνου στην Γη

Σχηματισμοί σιδήρου στο Βόρειο Michigan
Πηγή στοιχείων : Anne Minard - UT, The indipendent.

Δεν υπάρχουν σχόλια: