Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

Ο σχηματισμός των πρώτων μεγάλων γαλαξιών

Πηγή στοιχείων : Βασιλική αστρονομική εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: