Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Theta1 Ori C

Theta1 Ori C
Το λαμπρότερο αστέρι στο τραπέζιο του Ωρίωνα
Πηγή στοιχείων : Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: