Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

Οι πλανήτες κοντά στ' αστέρια

Πηγές στοιχείων : Royal Astronomical Society, ESA, NASA Science.

Δεν υπάρχουν σχόλια: