Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

Ανάδευση του πρώϊμου σύμπαντος

Πηγή στοιχείων : New Scientist.

Δεν υπάρχουν σχόλια: