Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

Σκονισμένοι γαλαξίες του πρώϊμου σύμπαντος

Πηγή στοιχείων : Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: