Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

Σύνθετα οργανικά μόρια στο διάστημα

Πηγή στοιχείων : Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: