Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008

Το αόρατο υπόλειμμα του SN 1006

SN 1006
Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς ( 1.05.1006 π.Χ. )
Απόσταση : 7.000 έτη φωτός
Διάμετρος : 60 έτη φωτός περίπου
Λεπτομέρεια ( λευκή λωρίδα πάνω δεξιά ) από το ορατό τμήμα του κύματος κλονισμού που εκτείνεται από τότε με ταχύτητα περίπου 10 εκατομμύρια χιλιόμετρα την ώρα , φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία. Από την ημέρα της έκρηξης μέχρι σήμερα, το κύμα κλονισμού έχει εκταθεί περίπου 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα.
.
Λεπτομέρεια λωρίδας αερίου από το κύμα κλονισμού
Πηγές στοιχείων : Chandra x- ray, Hubble.

Δεν υπάρχουν σχόλια: