Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008

Η ζωή των αστεριών : υπερκαινοφανείς

SN 2004dj
Υπερκαινοφανής
( πάνω στη γωνία δεξιά )
Απόσταση : 12 εκατομμύρια έτη φωτός

SN 1987A
Υπερκαινοφανής
Απόσταση : 170.000 έτη φωτός
.
SN 1987A
Υπερκαινοφανής
Απόσταση : 170.000 έτη φωτός
.
SN 1996cr
Υπερκαινοφανής
( κάτω στη γωνία δεξιά )
Απόσταση : 12 εκατομμύρια έτη φωτός
.
Ο λαιμός του κύκνου
Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς
NGC 6960/95
Απόσταση : 2.600 έτη φωτός
.
Κασσιόπη Α
Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς
SN 1680
Απόσταση : 10.000 έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : Giles Sparrow, Cosmos, Quercus Pubblishing Ltd, London 2006, ESO , Hubble.

Δεν υπάρχουν σχόλια: