Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2008

Όπως φαίνονται από τον Άρη...

.
...και το ηλιακό μας σύστημα από το διάστημα
Πηγή στοιχείων : ESA Spacecraft operations.

Δεν υπάρχουν σχόλια: