Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2008

Ariane 5 ECA

Ariane 5 ECA
Η εκτόξευση του δορυφόρου τηλεπικοινωνιών
Πηγή στοιχείων : ESA .

Δεν υπάρχουν σχόλια: