Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2008

Η ζωή των αστεριών : υπερκαινοφανείς τύπου Ιa

DEM L71
Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς
Απόσταση : 160.000 έτη φωτός

SN 1994D
Υπερκαινοφανής τύπου Ιa
στον γαλαξία NGC 4526
Απόσταση : 108 εκατομμύρια έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : Gile Sparrow, Αστρονόμος, Cosmos, Quercus Pubblishing Ltd, London 2006, Αστροφυσικό κέντρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: