Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

Η ασυμμετρία του πρώϊμου Σύμπαντος

Πηγή στοιχείων : Science daily .

Δεν υπάρχουν σχόλια: