Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2008

Ακραία υπολείμματα - 3 : μαγνητικά αστέρια νετρονίων

SGR 1900+14
Μαγνητικός αστέρας νετρονίων
Απόσταση : 42.500 έτη φωτός
.
Καλλιτεχνική απεικόνιση μαγνητικού αστέρα νετρονίων
.
Κασσιόπη Α
Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς
Απόσταση : 10.000 έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : Spitzer , Chandra x - ray, NASA .

Δεν υπάρχουν σχόλια: